KALİTE POLİTİKAMIZ

  • Hasta memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını oluşturmak
  • Hasta haklarını koruyarak etik ilkelere dayalı sağlık hizmeti sunmak
  • Hasta, hasta yakınları ve çalışan memnuniyetini sağlamak ve eğitimini sürekli arttırmak
  • Ayaktan ve yatarak hizmet alan hastalarımıza doğru tanı ve tedavi hizmetlerini sunarak yaşam kalitelerini arttırmak
  • Sağlıkta Kalite standartlarını uygulamak ve etkinliğini sürekli iyileştirip geliştirmeyi amaçlamak
  • Sürekli iyileştirmenin esas alındığı, başarı odaklı, hızlı ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak