PSİKİYATRİ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, muayene ve tetkikler sonucunda tespit edilebilir bir hasar olsun (bunama gibi) ya da olmasın depresyon gibi, düşüncede, duygularda ve davranışlarda çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozuklukların tanı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır.
Tanı için klinik görüşmelerden, muayenelerden, laboratuvar tetkiklerinden ve görüntüleme yöntemlerinden yararlanan ruh sağlığı ve hastalıkları, belirlediği bozuklukları da farmakoterapi (ilaçla tedavi) ve psikoterapi (ruhsal tedavi) yöntemleri ile tedavi eder.

Bunamalar (demans)
Alkol ve Diğer Madde Kullanım Bozuklukları,
Şizofreni
Duygudurum Bozuklukları
Kaygı (anksiyete) Bozuklukları
Somatoform Bozukluklar
Cinsel İşlev Bozuklukları
Yeme Bozuklukları
Uyku Bozuklukları
Uyum Bozuklukları
Kişilik Bozuklukları
İlişki Sorunları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir