KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji Kliniğimizde, dolaşım sistemi ve kalp hastalıkları ile ilgili tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. İleri teknoloji cihazlarımız ve alanında uzman doktorlarımız sayesinde bu hastalıkların erken evrede teşhisini sağlıyoruz. Kalp hastalıkları ihmal edildiğinde hayati risk taşıyacağı için mutlaka bir doktora başvurulmalıdır.

Hipertansiyon
Trisküspit stenozu
Aort darlığı
Mitral kapak yetmezliği
Aort yetmezliği
Miyokart infarktüsü
Endokart hastalıkları
Pulmoner yetmezlik
İskemik kalp hastalıkları
Aterosklerotik koroner arter hastalığı
Akut koroner sendromu
Anjina pektoris
Pulmoner stenoz
Kardiyomiyopati
Akut miyokardit
Perikardiyal efüzyon
Perikard tamponadı
Kardiyak tümörler
Primer tümörler
Periferik arter hastalıkları
Kardiyak arrest
Wolf Parkinson White Sendromu
Kardiyak aritmiler
Atriyal miksoma

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir