ZİYARET VE REFAKAT KURALLARI

HASTA ZİYARETİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR;
• Acil serviste bulunan hastalarımızı aynı anda bir kişi ziyaret edebilir.
• Kliniklerde aynı anda bir hastayı iki kişi ziyaret edebilir ve diğer hastaları rahatsız edecek derecede yüksek sesle konuşulmamalıdır.
• Kliniklerde ziyaret saatleri her gün 10:00-22:00 saatleri arasıdır.
• Yoğun Bakım ünitelerimizde ziyaretler Doktorun onayı dahilinde olup, doktordan aynı anda bir kişi için alınan onay ile yapılabilir.
• 12 yaşından küçük çocukların hasta ziyareti çocuk sağlığı için uygun değildir.
• Enfeksiyon hastalığı olanların ya da olma ihtimali olanların(öksürük, gribal enf.gibi) hasta ziyaretine gelmesi uygun değildir.
• Ziyaret sırasında hasta yataklarına oturulmamalı ve hastanın eşyaları kullanılmamalıdır.
• Ziyaret sırasında moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınınız.
• Ziyaret öncesinde ve sonrasında ellerinizi yıkayınız, yakın temastan (sarılma, öpme vb.) kaçınılmalıdır.
• Ziyaret süresi 15 dakikadan uzun tutulmamalıdır.
• Ziyaret yasağı olan hastalara ziyaret için ısrar edilmemelidir.
• Hastalara dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmemelidir.

HASTA REFAKATİNDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR;
• Hastaya refakatçi gerekip gerekmediği hastanın doktoru tarafından belirlenir.
• Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
• Refakatçi değişimlerinde, klinik hemşiresine bilgi verilecektir.
• Hastanızın sağlığı için dışarıdan yiyecek/içecek getirilmemeli, hekim ya da diyet uzmanına danışmadan hiçbir yiyecek/içecek verilmemelidir.
• Tedavi ve bakım hizmetlerinin aksamaması için servis hemşiresinden izinsiz, hastanızı servis dışına çıkmayınız ve/veya yatağınızı değiştirmeyiniz.
• Refakatçiler, hasta odalarında ve koridorlarda yüksek sesle konuşmayınız, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmeyiniz.
• Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde size de görev düştüğünü unutmayınız: Siz ve/veya hastanız, başka hastalara veya eşyalarına (yatak, yastık vb.) temas etmeden önce ve sonra ellerinizi yıkayınız.
• Refakatçiler, hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidir.
• Refakatçi ilgili hekim ve/veya hemşirenin direktifi dışında, hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
• Refakatçi tıbbi bakım sırasında hastanın yanında bulunmamalıdır.
• Çocuk hasta refakatçileri, çocuklarının yanından ayrılmamalıdır.
• Refakatçi hastane alet, cihaz ve malzemelerine zarar vermemelidir.
• Her hasta başında refakatçinin dinlenebileceği, pozisyon verilebilen bir koltuk olmalıdır.
• Refakatçilerin otelcilik hizmetleri hastanemiz tarafından karşılanır.
• Hastane içinde tütün (4207 Sayılı Yasa) ve alkollü madde kullanılması kesinlikle yasaktır.
• Refakatçi hastanenin kurallarına uymak zorundadır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
• Yoğun bakım ünitelerinde refakatçi bulundurulamaz.

Özel Medigün Hastanesi ziyaretçi saatleri; her gün 10:00 – 22:00 saatleri arasındadır.
Yenidoğan Yoğun Bakım ziyaretçi saatleri; Pazartesi ve Perşembe 16:00 – 16:30 saatleri arasındadır.
Genel Yoğun Bakım ziyaretçi saatleri; Pazartesi ve Cuma 14:30 – 15:00 saatleri arasındadır.