ENFEKSİYON HASTALIKLARI

Enfeksiyonlar; bakteri, virüs, parazit gibi çeşitli mikroorganizmalar tarafından vücudumuzun her bölgesinde meydana gelebilen ve bir kısmı insandan insana da bulaşabilen hastalıklardır. Tanı yöntemlerindeki ilerlemeler ve yeni antimikrobiyal ilaçların kullanımı sonucunda birçok enfeksiyon hastalığı teşhis ve tedavi edilebilmektedir.

Grip, idrar yolu enfeksiyonu, ishallerden ciddi hatta ölümcül olabilen menenjit, tüberküloz, sarılıklara kadar çok geniş bir hastalık grubu enfeksiyon hastalıkları uzmanları tarafından takip ve tedavi edilebilmektedir. Ateş, enfeksiyon hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgularından biri olduğu için ve enfeksiyonlar ateşin en sık nedeni olduğu için ateşi olan hastaların değerlendirilmesinde enfeksiyon hastalıkları biriminin önemli yeri vardır.

Mikrobiyoloji laboratuvarları enfeksiyon hastalıklarının tanısında ve takibinde belirleyici rol alır. Bu hastalıklara sebep olan mikroorganizmalar kültür yöntemleri ile serolojik testlerle veya direkt incelemelerle gösterilebilir.

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları erişkin kişilerin aşı gereksinimleri ve aşılanmaları konusunda danışmanlık görevi de verir.

Üst solunum yolu enfeksiyonları
Alt solunum yolu enfeksiyonları (Bronşit ve zatürre)
Influenza enfeksiyonu ( Grip ve benzeri enfeksiyonlar)
İdrar yolu enfeksiyonları (sistit)
Osteomyelit ve spondilodiskitler (Kemik ve eklem enfeksiyonları)
Bruselloz (Peynir hastalığı)
Hepatitler (Hepatit A , B , C , Vb)
Paraziter hastalıklar (Tenya , kıl kurdu Vb)
İshaller
Nedeni bilinmeyen ateş (Bir haftadan uzun süren ateş)
Menenjitler
Erişkin aşılama